Bestyrelser

Hvorfor få en bestyrelse?

Virksomhedens ledelse har typisk stort udbytte af den strategiske sparring, som en bestyrelse skal give. Bestyrelsen er en central sparringspartner for vækst og udvikling og for at holde fokus og retning.

I mindre virksomheder går hverdagen ofte med drift og her er det strategiske forum i bestyrelsen meget vigtigt.

Et alternativ – eller et supplement – til bestyrelsen er det mere uformelle forum Advisory Board – der ikke er juridisk forpligtende. Her får virksomheden mulighed for sparring på et helt konkret område.

Uanset hvilken model der vælges, er fordelen, at der bringes udefrakommende personer og kompetencer i spil, som kan inspirere og udfordre samt bidrage til at gennemføre strategier og planer. Derudover kan eksterne åbne døre til nye samarbejdspartnere og i øvrigt være en konkret blåstempling i forhold til eksempelvis banker.

Få en god bestyrelse

I lighed med rekruttering af medarbejdere, er det vigtigt at opstille præcise krav og forvetninger til kompetencer for at kunne finde de relevante personer.

Jeg har erfaring med bestyrelsesarbejde og sidder i dag i bestyrelsen hos CA A-kasse – A-kassen med de mest tilfredse medlemmer som ordinært medlem, primært med den digitale sparringspartner rolle. Det er netop i forhold til nye teknologiske løsninger, at jeg kan bidrage til din virksomheds fortsatte udvikling og dermed give god og konkret sparring på området!

Er du interesseret i Maria Skjærven som medlem af din bestyrelse, så kan læse mere om min baggrund her ligesom du altid kan finde mit opdaterede CV på LinkedIn.

Du er også meget velkommen til at kontakte mig på mail på maria.benedikte@gmail.com

Maria er executive medlem i ASNET Board-Værdiskabende bestyrelsesarbejde.

ASNET Board er er et professionelt bestyrelsesnetværk bestående af partnere og executive medlemmer der interesserer sig for at udvikle bestyrelsesarbejdet i mindre og mellemstore virksomheder.

ASNET Board netværket er startet i 2001, og er dermed et af de ældste bestyrelsesnetværk i Danmark.

ASNET Board markerer sig i forhold til alle enkelt personer, virksomheder og organisationer der interesserer sig for at skabe vækst og øget indtjening i mindre og mellemstore virksomheder.

Partnere i ASNET Board optages på basis af en ansøgning og en personlig samtale, hvor hver enkelt kandidat vurderes. Ca. 1/3 af de der søger optages.

Gennem ASNET Board kan virksomheder søge bestyrelseskandidater. Alle stillinger som bestyrelsesformand eller bestyrelsesmedlem opslås og kan søges af partnerne. En del stillinger tilbydes dog af virksomhederne direkte til en udvalgt partner.

I tillæg tilbyder ASNET Board et professionelt netværk hvor man mødes til arrangementer både regionalt og landsdækkende.

Læs mere om ASNET Board på www.asnet.dk