Marias digitale profil til din bestyrelse

Forretningssparring

Jeg har erfaring med at yde sparring til forretningen og forsøger at påvirke beslutninger, hvor jeg kan se at teknologi kan gøre en forskel, enten fordi det er mere effektivt, billigere eller giver nye muligheder i forhold til kundeoplevelser og produkter. Således har jeg ved flere lejligheder præsMaria Skjærven enteret digitale muligheder for forretningen, selvom de ikke umiddelbart mente, at der var grund til at skifte til et nyt system eksempelvis. Jeg ser i høj grad min rolle som en inspirator, der ved hvad der sker i forhold til nye digitale muligheder både qua mit udbyggede netværk i branchen og ved at holde mig opdateret på de relevante medier, som også indebærer de lidt nyere og utraditionelle nyhedsmedier som Huffington post, medium og reddit.

GDPR – EU-databeskyttelsesforordningen

Jeg er databeskyttelsesansvarlig for Forsikringsakademiet. Jeg har taget en uddannelse og har stor viden om den kommende EU-forordning. Jeg har trænet medarbejdere i Awareness, indført governance-struktur, igangsat initiativer med Applikationsansvarlige og fundet en proces for implementering, der virker. Der er tale om forandringsledelse og ændring af kultur i lige så høj grad som om systemer og processer.

Digital Transformation – processen

Jeg har en generel forståelse af hvad der kræves af en virksomhed for at blive digital. For det første skal der tages en klar strategisk beslutning fra CEO og dennes direktion. Det skal sikres at der findes eller oparbejdes kompetencer i virksomheden der kombinerer det digitale med forretningsforståelse. Agile metoder skal tages i anvendelse, hvor fremtiden ikke kan forudses. Jeg har været ude og holde foredrag for en bestyrelse omkring digital transformation og hvad det betyder konkret for dem.

IT Governance og Strategi

Jeg har erfaring med at oprette en IT Governance struktur, der sikrer at der er et talerør og at vigtige digitale beslutninger kan tages og at ledelsen køber ind på det. Maria har lagt digital retning i samarbejde med direktion, lavet MustWinBattles og et roadmap for digitale aktiviteter

IT Sikkerhed

Jeg har implementeret IT-sikkerhedspolitik, IT-håndbog, håndteret hurtig afhjælpning af og rapportering omkring Ransomware-angreb. Kørt Awareness træning. Udarbejdet beredskabsplaner og IT risiko og konsekvensanalyse ifbm nedbrud. Håndteret rapportering til bestyrelser og direktion ifbm IT-Sikkerhed.